talawçy ta‧law‧çy at

[ta:lawçy]

  1. seret talaňçy

  2. Jemgyýetçilik emlägini dargadyjy, iýiji, ýoklaýjy.

    • Päkgen kolhoza hyýanat edýän talawçylaryň ýüzünden perdäni syryp görkezmek üçin sizi çagyrdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
  • talawçylaryň
  • talawçylyk