talaply ta‧lap‧ly sypat

Zähmet çekip, iş edip ýeterlikli gazanç edýän gazançly.

  • Sen kart aýnap ýörmekden el çek, bir talaply ugra ýüzlen! (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • talapla
  • talaplylygy
  • talaplylyk
  • talaplysy