talapkär

Talap ediji.

  • Türkmen halkynyň sungatynyň we edebiýatynyň özüne mahsus bolan sypatlaryny juda talapkär tomaşajylaryň we tankytçylaryň öňünde açyp görkezmekden ötri eliňde baryňy etmelidi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)