talap ta‧lap at

 1. Ýerine ýetirilmegi hökman bolan şert.

  • Söweşde talaby berjaý edeýin. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 2. Isleg, arzuw, zerurlyk.

  • Ol biziň talabymyzy ödäp bilmeýär. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

  • «Ýok bolsun uruş! » diýen şygar rewolýusion halkyn ilkinji talaplaryndan biridir. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Zähmet hut zähmetkeşler köpçüliginiň talaplary-ny maksimal kanagatlandyrmagyň serişdesi bolup durýar. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

 3. , zähmet, gazanç.

  • Ol talap gözläp, nireleredir aýlap-ýyllap çykar giderdi. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem talap - talaby.

talap etmek

Erjellik, tutanýerlilik bilen soramak.


Duş gelýän formalary
 • talaba
 • talabam
 • talaby
 • talaby-da
 • talabydy
 • talabydyr
 • talabym
 • talabyma
 • talabymy
 • talabymyz
 • talabymyzy
 • talabymyň
 • talabyn
 • talabyna
 • talabynam
 • talabynda
 • talabyndan
 • talabyny
 • talabynyň
 • talabyň
 • talabyňda
 • talabyňy
 • talabyňyz
 • talabyňyza
 • talabyňyzy
 • talapda
 • talapdan
 • talapdy
 • talapdylar
 • talapdyr
 • talapdyrlar
 • talaplar
 • talaplar-da
 • talaplara
 • talaplarda
 • talaplardan
 • talaplardyr
 • talaplary
 • talaplary-da
 • talaplarydyr
 • talaplarym
 • talaplaryma
 • talaplarymyz
 • talaplarymyza
 • talaplarymyzy
 • talaplarymyzyň
 • talaplaryn
 • talaplaryna
 • talaplarynda
 • talaplaryndan
 • talaplaryny
 • talaplarynyň
 • talaplaryň
 • talaplaryňy
 • talaplaryňyza
 • talaplaryňyzy
 • talaply
 • talaplygy
 • talaplylygy
 • talaplylyk
 • talaplyna
 • talaplysy
 • talapmy
 • talapsyz