takyrlyk

Takyr meýdan, giden takyr ýer.

  • Mekdebiň ýeňse tarapynda aňyrsyna-bärisine göz ýetmeýän takyrlyk ýaýlyp ýatyrdy. («Mydam Taýýar» gazeti)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem takyrlyk - takyrlygy.