takyrdaşmak işlik

Takyrdyly seslenişmek, takyrdyly sesler eşidilmek.