takyrälem ta‧ky‧rä‧lem

  1. Zoologiýa Süýrenijiler maşgalasyndan bolan suwulgandan kiçiräk süýreniji.

  2. Käýelip aýdylýan söz.

    • Birdenkä, Aýtak gözüniň öňüne gelip: -- Wah, gelmän geçseň bolma-ýarmy, gelmän geçen, takyr älem! -- diýip gargandy. (B. Kerbabaýew, Nebitdag)