takmyn

[takmy:n]

Çak bilen, çen bilen takmynan.

  • Ol takmyn altmyş dört, altmyş bäş ýaşyndaky adamdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Takmyn ýarym gijeden bir sagat geçipdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)