takgyldamak tak‧gyl‧da‧mak işlik

Takgyldyly ses çykmak, takgyldyly seslenmek.

  • Ussahanadan gijäniň bir wagty takgyldap ýekedabanyň sesi çykýardy.


Duş gelýän formalary
  • takgyldap