takatlylyk at

[ta:katlylyk]

Sabyrlylyk, çydamlylyk, dözümlilik, kararlylyk.

  • Takatlylyk bilen çagalaryň gürrüňlerini diňledi. («Mydam Taýýar» gazeti)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem takatlylyk - takatlylygy.