tahýa tah‧ýa

Keşde salnyp tikilen, kellä geýilýän börük.

 • Artyk üçin tikip gutaran tahýasyna timar berip, törde oturdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Başyndaky tahýasyny düzetdi-de, ýene telpegini geýdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
 • tahýa-da
 • tahýada
 • tahýadaky
 • tahýalar
 • tahýalary
 • tahýalaryna
 • tahýalaryny
 • tahýalarynyň
 • tahýalaryň
 • tahýalaryňyzam
 • tahýaly
 • tahýalyk
 • tahýamy
 • tahýamyň
 • tahýany
 • tahýanyň
 • tahýasam
 • tahýasy
 • tahýasyna
 • tahýasynam
 • tahýasyny
 • tahýasynyň
 • tahýaça
 • tahýaň
 • tahýaňa
 • tahýaňy
 • tahýaňyzy