tahýa

Keşde salnyp tikilen, kellä geýilýän börük.

  • Artyk üçin tikip gutaran tahýasyna timar berip, törde oturdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Başyndaky tahýasyny düzetdi-de, ýene telpegini geýdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)