tagat ta‧gat

[ta:gat]

tagat çekmek

Söýginiň we ş. m. yşkyna düşüp, gijeleri ukusyzlykda geçirmek.

  • Hüwi ýaly, bütin gijäni tagat çekip geçirýärdi. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)