tagaşyksyzlyk ta‧ga‧şyk‧syz‧lyk at

Gelşiksizlik, oňaýsyzlyk, nepis dällik, gödeklik, sygymsyzlyk, çemesizlik.

  • Ol tagaşyksyzlyk bilen ýerinden galdy.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem tagaşyksyzlyk - tagaşyksyzlygy.


Duş gelýän formalary
  • tagaşyksyzlygyňam