tagaşyk ta‧ga‧şyk at

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem tagaşyk - tagaşygy.


Duş gelýän formalary
  • tagaşykly
  • tagaşyksyz
  • tagaşyksyzdy
  • tagaşyksyzlygyňam
  • tagaşyksyzlyk