tagça tag‧ça

Dürli predmetler: gap-gaç, kitap we ş. m. goýulýan diwar şkafjygy.

  • Tagçada bolsa atagzy, ysaç, çekiç ýaly ussa şaýlary we başga ownuk-uşak demirler ýatyrdy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)


Duş gelýän formalary
  • tagçada
  • tagçalar
  • tagçalarda
  • tagçalary
  • tagçalaryň
  • tagçaly
  • tagçanyň
  • tagçasy
  • tagçasynda