tabyt ta‧byt

[ta:byt]

Içine meýit salyp götermek üçin agaçdan ýa-da boýradan ýasalan enjam.

 • Ölemde kim «eje» diýip, meniň tabydymy göterer. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

 • Serwiden tabyt kylyp, gülden kepen etmek gerek. (Myraly)

 • Halnazary merdiwan şekilinde ýasalan tabydyň üstünde ýatyryp, jynaza namazy üçin arassalanan ýere alyp bardylar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem tabyt - tabydy.


Duş gelýän formalary
 • tabyda
 • tabydy
 • tabydymy
 • tabydyn
 • tabydyna
 • tabydyny
 • tabydynyň
 • tabydyň
 • tabydyňam
 • tabydyňy
 • tabytda
 • tabytdaky
 • tabytdan
 • tabytlarda
 • tabytly