tabyrdy

Mal-garanyň goşulyşyp çapyşmagyndan, tarpa tutmagyndan we ş. m. çykýan aýak sesi.

  • Mes atlaryň zarp bilen inýän ykjam toýnaklary tabyrdy turuzýar. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Belki, ol-da toýnak tabyrdysyndan, gamçy şarpyldysyndan heder edendir. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)