tabynlyk ta‧byn‧lyk

[ta:by:nlyk]

 1. Birine ýa-da bir zada garaşlylyk.

  • Olaryň tabynlyk ýagdaýlary ýüzüni bir ýana sowmaga mejbur etdi. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

  • Onuň asyl daşky görnüşi, haýbaty, söz urşy-da tabynlyk talap edýärdi. (B. Kerbabaýew, Nebitdag)

 2. Zor bilen boýun egdirilenlik, tabyn edilen ýagdaýda bolmaklyk.

  • Tabynlykda ýaşamaklyk.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem tabynlyk - tabynlygy.


Duş gelýän formalary
 • tabynlyga
 • tabynlygy
 • tabynlygydyr
 • tabynlygyna
 • tabynlygynda
 • tabynlygyndady
 • tabynlygyndadyr
 • tabynlygyndaky
 • tabynlygyndakylar
 • tabynlygyndan
 • tabynlygyny
 • tabynlygynyň
 • tabynlygyň
 • tabynlykda
 • tabynlykdadyr
 • tabynlykdaky
 • tabynlykdakynyň
 • tabynlykdan
 • tabynlykdyr
 • tabynlyklarynda
 • tabynlyklaryndaky
 • tabynlyklaryny
 • tabynlyklarynyň