tabamak ta‧ba‧mak işlik

[taba:mak]

Ösüp başlamak, çykyp ugramak (sakgal, murt hakynda).

 • Eňegine sakgal taban hem oglan bolarmy?! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Bu saparky gözden geçirişde, biraz paýhaslanan ýaly bolup, ýaňy taban murtuny sypap sagyndy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)


Duş gelýän formalary
 • tabady
 • tabamadyk
 • taban
 • tabana
 • tabanda
 • tabany
 • tabanyň
 • tabap
 • tabaryny