tabakdaş ta‧bak‧daş

[ta:bakdaş]

Biri bilen bir tabakdan nahar iýýän, bile oturyp nahar iýýän.

  • Tilki bolup dogan hem däldirin, tilki bilen tabakdaş hem bolman. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Iki zoňtar murtly özbaşyna tabakdaş boldy. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)


Duş gelýän formalary
  • tabakdaşlarynyň
  • tabakdaşy
  • tabakdaşy-da
  • tabakdaşym