taba1

[ta:ba]

Dialektal söz Et, kartoşka, ýumurtga gowurmak, gutap, gyzzyrmaç we ş. m. bişirmek üçin metal gap, saç.

  • Men öýe gelenimde, ejem tabada gutap bişirýärdi.

taba2

[ta:ba]

Dialektal söz, Oba hojalyga degişli Hatar arasy, hatary, keş.

  • Brigadalar taba tutup, üstüne patrak sepilen ýaly bolup agaran gowaçanyň bir ýan çetinden girip ugradylar. (G. Gunbansähedow, Ak Altyn)