tabşyrylmak tab‧şy‧ryl‧mak işlik

 1. Bir işiň ýerine ýetirilmegi buýrulmak, ýumuş buýrulmak.

  • Ine bu möhüm iş Nyýaza tabşyryldy. (B. Gurbanow, Duşuşyk)

 2. Nesihat edilmek, nygtalyp aýdylmak.

  • Brigadirlere edilmeli işler tabşyryldy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 3. Birine bir wezipe ýüklenmek.

  • Ýolbaşçylyk etmeklik tejribeli halyçylara tabşyryldy. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

 4. Bir zat geçirilmek, berilmek, gowşurylmak.


Duş gelýän formalary
 • tabşyrylan
 • tabşyrylanda
 • tabşyrylandan
 • tabşyrylandygy
 • tabşyrylandygyny
 • tabşyrylandyr
 • tabşyrylanyndan
 • tabşyryldy
 • tabşyryljak
 • tabşyrylmadyk
 • tabşyrylmaga
 • tabşyrylmagy
 • tabşyrylmagyna
 • tabşyrylmagyny
 • tabşyrylmagynyň
 • tabşyrylmak
 • tabşyrylmaly
 • tabşyrylmalydygyny
 • tabşyrylmalydyr
 • tabşyrylman
 • tabşyrylmasa
 • tabşyrylmasy
 • tabşyrylmazyndan
 • tabşyrylsa
 • tabşyrylsa-da
 • tabşyrylyp
 • tabşyrylypdy
 • tabşyrylypdyr
 • tabşyrylýan
 • tabşyrylýandygyny
 • tabşyrylýança
 • tabşyrylýar