tabşyrmak tab‧şyr‧mak işlik

 1. Bir işi ýerine ýetirmegi birine buýurmak, biriniň üstüne ýüklemek.

  • Doktor özüniň kömekçisine nämedir bir zatlar getirmegi tabşyrdy. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

 2. Bir zady birine bermek, gowşurmak.

  • Ýüň tabşyrmagyň plany artygy bilen ýerine ýetirildi. («Kolhoz günleri»)

 3. Synagdan geçmek, ekzamen bermek.

  • Oraz rus dilini tabşyrdy.

 4. Birine bir zady nesihat etmek, wesýet etmek, nygtap aýtmak.

  • Janlarym, illäp-günläp, kel gyzy äre beren ýaly, muny-da bir sana geçireliň -- diýip, Aknabat eje tabşyrdy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Çary Hoşgeldi brigadirleriň hemmesine berk tabşyryň, olar hemişe işleriniň üstünde bolsunlar! (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
 • tabşyran
 • tabşyranda
 • tabşyrandan
 • tabşyrandygy
 • tabşyrandygymyzy
 • tabşyrandygyny
 • tabşyrandyklaryny
 • tabşyrandyr
 • tabşyranlar
 • tabşyranlaryň
 • tabşyranmyş
 • tabşyransoň
 • tabşyrany
 • tabşyranymdan
 • tabşyranymyza
 • tabşyranyndan
 • tabşyranyň
 • tabşyrar
 • tabşyrardy
 • tabşyrardylar
 • tabşyrardym
 • tabşyrarlar
 • tabşyraryn
 • tabşyrarys
 • tabşyrasy
 • tabşyrasym
 • tabşyraýmagyň
 • tabşyraýmaly
 • tabşyraýmasa
 • tabşyraýmasaň
 • tabşyraýsak
 • tabşyraýsaňyz
 • tabşyraýyn
 • tabşyrdy
 • tabşyrdy-da
 • tabşyrdygym
 • tabşyrdyk
 • tabşyrdylar
 • tabşyrdym
 • tabşyrdymy
 • tabşyrdyňyz
 • tabşyrdyňyzmy
 • tabşyrjagam
 • tabşyrjagyna
 • tabşyrjak
 • tabşyrmady
 • tabşyrmadyk
 • tabşyrmaga
 • tabşyrmagy
 • tabşyrmagynda
 • tabşyrmagyny
 • tabşyrmagynyň
 • tabşyrmagyň
 • tabşyrmagyňyz
 • tabşyrmak
 • tabşyrmakda
 • tabşyrmakdan
 • tabşyrmakdyr
 • tabşyrmaklary
 • tabşyrmaklaryny
 • tabşyrmaklarynyň
 • tabşyrmaklygy
 • tabşyrmaklygyň
 • tabşyrmaklyk
 • tabşyrmakçy
 • tabşyrmalar
 • tabşyrmalary
 • tabşyrmaly
 • tabşyrmalydygymy
 • tabşyrmalydygyny
 • tabşyrmalydyr
 • tabşyrmalydyrlar
 • tabşyrmalymy
 • tabşyrman
 • tabşyrmanlygy
 • tabşyrmasa
 • tabşyrmasalar
 • tabşyrmasaň
 • tabşyrmasaňyz
 • tabşyrmaz
 • tabşyrmazdan
 • tabşyrmazlyk
 • tabşyrmaýandygyny
 • tabşyrsa
 • tabşyrsa-da
 • tabşyrsak
 • tabşyrsam
 • tabşyrsamam
 • tabşyrsyn
 • tabşyryp
 • tabşyrypdy
 • tabşyrypdyk
 • tabşyrypdylar
 • tabşyrypdym
 • tabşyrypdyr
 • tabşyrypdyr-da
 • tabşyrypdyrlar
 • tabşyrypmy
 • tabşyryň
 • tabşyrýan
 • tabşyrýana
 • tabşyrýandygy
 • tabşyrýandygyny
 • tabşyrýandyklaryny
 • tabşyrýandyrlar
 • tabşyrýanlaryň
 • tabşyrýanyň
 • tabşyrýança
 • tabşyrýar
 • tabşyrýardy
 • tabşyrýardylar
 • tabşyrýarlar
 • tabşyrýarys