taňry

Dini söz Hudaý, Alla.

  • Hojam aga, siz taňrynyň kelamyny köp okaýan adamsyňyz! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

taňryýalkasyn

seret ýalkamak

  • Taňryýalkasyn gyzym, seniň ýaly maşgala meniň ogluma-da ýazylsyn-da, hudaýym! (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)