taýzartmak işlik

  1. Jaýtardyp ýokary galdyrmak, dim-dik etmek, somaldyp goýmak.

  2. Göçme manyda Sakgal-murty aýryp, jaýtardyp goýmak.

    • Sakgaljygymy çürke-çürte, taýpy ýaly eňejigmi taýzardypjyk işe gitdim. (K. Gurbannepesow, Taýmaz Baba)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem taýzartmak - taýzardýar, taýzardar, taýzardypdyr.