taýpa

[ta:ýpa]

Garyndaşlyk obşinalaryň birligi, urug, tire.

 • Diňe türkmen taýpalarynyň ýaşaýan ýeri bolan Zakaspi ýerleri birikdirilmän galypdyr. (Babaýew we Freýkin, Aşgabat)


Duş gelýän formalary
 • taýpada
 • taýpadaky
 • taýpadan
 • taýpady
 • taýpalar
 • taýpalara
 • taýpalarda
 • taýpalardaky
 • taýpalardan
 • taýpalardygyny
 • taýpalardyr
 • taýpalary
 • taýpalary-da
 • taýpalarydyr
 • taýpalarymyzyň
 • taýpalaryn
 • taýpalaryna
 • taýpalarynda
 • taýpalaryndan
 • taýpalaryndandyr
 • taýpalaryny
 • taýpalarynyň
 • taýpalaryň
 • taýpaly
 • taýpalynyň
 • taýpalyň
 • taýpam
 • taýpamyzyň
 • taýpamyş
 • taýpany
 • taýpanyň
 • taýpasy
 • taýpasydyr
 • taýpasyn
 • taýpasyna
 • taýpasynda
 • taýpasyndan
 • taýpasyndandyr
 • taýpasyny
 • taýpasynyň
 • taýpaň