taýmylçy at

Taýmyl sürüji, taýmyl sürýän adam.

  • Meniň ertirden bäri sözleşip duranym gahryman taýmylçynyň kakasy ekenligini bildim. (K. Işanow, Watan üçin)


Duş gelýän formalary
  • taýmylçynyň