taýmak taý‧mak işlik

[ta:ýmak]

 1. Typançak, sürçek ýerde typyp gitmek, typmak.

  • Ol käbir sürçegräk ýerlere gabat geleninde taýýardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Aýu, janym, ylgama, aýagyň taýyp ýykylarsyň! (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

 2. Göçme manyda Durmuşda azaşmak, ýalňyşmak.

  • Gaty giden adam bir ýerde taýar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • taýam
 • taýan
 • taýanda
 • taýanyň
 • taýar
 • taýarlar
 • taýarlyk
 • taýarlykdyr
 • taýarmy
 • taýarsyň
 • taýdy
 • taýdy-da
 • taýdygyny
 • taýdym
 • taýdyr
 • taýdyň
 • taýjagy
 • taýma
 • taýmaga
 • taýmagyny
 • taýmak
 • taýmakda
 • taýmasy
 • taýmaz
 • taýmazyň
 • taýsaň
 • taýsaň-da
 • taýyp
 • taýyň
 • taýýan
 • taýýandyr
 • taýýanlara
 • taýýança
 • taýýar
 • taýýardy
 • taýýardylar
 • taýýardym
 • taýýarlar
 • taýýarmy
 • taýýarmysyňyz
 • taýýarmyň