taýlamak işlik

[ta:ýlamak]

Ilki taýyny deňlemek, taý etmek, sazlamak (ýük barada).

 • Ýüki taýlap ýükleseň oňat bolar, ýogsam ýene özüň heläk bolarsyň!


Duş gelýän formalary
 • taýlady
 • taýlanda
 • taýlandy
 • taýlap
 • taýlar
 • taýlara
 • taýlarda
 • taýlary
 • taýlaryny
 • taýlaýyn