tüwi

  1. Botanika Iýmit üçin ulanylýan ak süýnmek, däne, bürünç.

    • Bu ýerde tüwi, ýag, et, käşir näçe diýseň bar. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

    • Et bilen tüwüsi bolmasa, palaw bolmaz, ýag bilen tüwüsi bolmasa. (nakyl)

  2. Palaw.

    • Olar tüwi bişiripdirler.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimsiz ses bilen başlanýan goşulma ýa-da söz goşulyp, ikinji bogundaky dar i çekimlisi gysga aýdylsa, onda ol dodaklandyrylyp ü ýazylýar.

Meselem tüwi - tüwüde, tüwüler, tüwüsi.