tüwdürilmek işlik

Togalanyp gitmek, aşyrylyp ýykylmak.

  • Towşan ýigrimi-otuz metrlikde tüwdürilip gitdi. («Pioner» žurnaly)

  • Şol sekunta bolsa beýle gapdaldan biri berdeňkeli atdy, ol ýüzinligine tüwdürilip gitdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)