tüsselemek işlik

Tüsse bolup durmak, tüsse çykyp durmak, tütemek.