türre

Anatomiýa Oňurganyň ýanjyk bilen birigýän ýeri.

  • Bu ýerde türresi çykyp duran arryk mala gözüň düşmeýär. («Sowet edebiýaty» žurnaly)