türre

Anatomiýa Oňurganyň ýanjyk bilen birigýän ýeri.

  • Bu ýerde türresi çykyp duran arryk mala gözüň düşmeýär. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • türreden
  • türresi
  • türresin
  • türresine
  • türresini
  • türresiniň
  • türrä
  • türräniň