türk

  1. seret türkler

  2. Gepleşik dili Sada, ýönekeý (adam hakda).

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -üm, -ümiz, senlik ýöňkemäniň -üň, -üňiz goşulmalary goşulýar.

Meselem türk - türküm, türküň.