türgenlik

Hünäre, belli bir maşka we ş. m. ökdelik.

  • Indi ol şol çigmen düwünleri sabyrly hem türgenlik bilen açmaga başlamaly. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

  • Gözüň gidýär türgenligne portçynyň, Çalasyn işleýär olaryň biri. (Ş. Boržakow, Kaspi kenarynda)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem türgenlik - türgenligi.


Duş gelýän formalary
  • türgenligi
  • türgenlikden