türgen

Bir hünäri ele alan, ökdelän, öwrenen.

 • Täze usullary batyrgaý ulanmak we tehnikany türgen ele almak hem önümiň hiliniň gowulanmagynda möhüm şertdir. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

 • It öwredilen zadyna türgen bolýan eken. («Mydam taýýar» gazeti)


Duş gelýän formalary
 • türgenden
 • türgendigini
 • türgene
 • türgeni
 • türgenimiz
 • türgeniniň
 • türgeniň
 • türgenler
 • türgenlerde
 • türgenlere
 • türgenleri
 • türgenlerimiz
 • türgenlerimize
 • türgenlerimizi
 • türgenlerimiziň
 • türgenlerinden
 • türgenlerini
 • türgenleriniň
 • türgenleriň
 • türgenligi
 • türgenlik
 • türgenlikden