tüpeňlemek işlik

  1. Tüpeň bilen atmak, atyp urmak.

    • Gün ýaşyp barýarka bir möjek geldi, men ony-tüpeňledim. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

    • Onuň işi aňsat däl, dagdan mumyýa tüpeňläp alandan-da kyn. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  2. Göçme manyda Söz bilen duzlamak, ýerlikli söz bilen urmak, degerli söz aýtmak.