tüýdülmek işlik

  1. Ýaplygan zat (ýüň, pagta çekilip-çekişdirilip übtük-übtük edilmek, übtük-übtük bolmak).

    • Ýüň tüýdülip, arassalanylyp ýorgana salyndy.

  2. Ýyrtylyp ugramak, dargamak.

    • Bu köýnek tüýdülip ugrapdyr.