tüýdükçi at

Tüýdük çalýan sazandalar.

  • Ter pudakdan bilbil täsin sygyrýar, söýgini wasp edýän tüýdükçi ýaly. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)