töwellaçy at

[töwella:çy]

Töwella edýän adam töwella ediji.

  • Olar meniň toýuma geljek bolup ýaranjaňlyk ederler, töwellaçy ibererler, müň töwellalarynyň ýekejesini hem alman! (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Wüşi kel töwellaçyny hem özüniň hiç wagt uklamaýanlygyna şaýatlyk üçin alyp gelipdir. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
  • töwellaça
  • töwellaçylar
  • töwellaçylardan
  • töwellaçylygynda
  • töwellaçylyk
  • töwellaçymy
  • töwellaçyny
  • töwellaçynyň