tölemek işlik

 1. Bir zadyň kireýini, hakyny bermek, üzmek.

  • Meniň hakymy töle-de, meni goýber! (G. Muhtarow, G. Seýitliýew, Çopan ogly)

  • Çaý puluny tölemek.

 2. Ýoklanan zadyň öwezine zat berip, razy etmek.


Duş gelýän formalary
 • töledi
 • töledi-de
 • tölediler
 • töledim
 • tölediň
 • tölegin
 • tölejegini
 • tölejek
 • tölejekdigi
 • tölejekdigim
 • tölejekdigini
 • tölejekdikleri
 • tölejekdiklerini
 • tölejekmi
 • tölem
 • töleme
 • tölemedi
 • tölemedige
 • tölemedik
 • tölemediler
 • tölemegem
 • tölemegi
 • tölemegine
 • tölemegini
 • tölemeginiň
 • tölemegiň
 • tölemegiňizi
 • tölemejek
 • tölemejekdigini
 • tölemek
 • tölemekde
 • tölemekden
 • tölemeklerem
 • tölemekleri
 • tölemeklerini
 • tölemeklige
 • tölemekligi
 • tölemekligini
 • tölemekligiň
 • tölemeklik
 • tölemeklikden
 • tölemekçi
 • tölemeler
 • tölemeleriň
 • tölemeli
 • tölemelidi
 • tölemelidigi
 • tölemelidigini
 • tölemelidir
 • tölemelidirler
 • tölemelidiňiz
 • tölemerin
 • tölemeris
 • tölemese
 • tölemesek
 • tölemeseň
 • tölemeseňiz
 • tölemesi
 • tölemezden
 • tölemezlige
 • tölemezligi
 • tölemezligiň
 • tölemezlik
 • tölemezlikde
 • tölemeýän
 • tölemeýändikleri
 • tölemeýändiklerine
 • tölemeýär
 • tölemeýärdi
 • tölemeýärler
 • tölemäge
 • tölemäge-de
 • tölemän
 • tölemänden
 • tölemändigi
 • tölemändigini
 • tölemändir
 • tölemändirler
 • tölemäni
 • tölemäniň
 • tölemänjik
 • tölemänsoň
 • tölemäýseň
 • tölemäň
 • tölese
 • tölese-de
 • töleseler
 • töleselerem
 • töleseňiz
 • tölesin
 • töleýän
 • töleýändigi
 • töleýändigine
 • töleýändigini
 • töleýändikleri
 • töleýändiklerini
 • töleýändir
 • töleýänem
 • töleýäni
 • töleýäninden
 • töleýäniňi
 • töleýänler
 • töleýänlerdir
 • töleýänlere
 • töleýänleriň
 • töleýänligi
 • töleýänçä
 • töleýär
 • töleýärdi
 • töleýärdiler
 • töleýärdim
 • töleýärin
 • töleýäris
 • töleýärler
 • töleýärsiň
 • tölämok
 • tölän
 • tölände
 • töländen
 • töländigi
 • töländigim
 • töländigine
 • töländigini
 • töländiklerini
 • töläninden
 • tölänlere
 • tölänlerinden
 • tölänleriniň
 • tölänok
 • tölänoklar
 • tölänsoň
 • töläp
 • töläpdi
 • töläpdiler
 • töläpdir
 • töläpdirin
 • töläpdirler
 • tölär
 • tölärdi
 • tölärdik
 • tölärdiler
 • tölärin
 • töläris
 • tölärler
 • tölärsiň
 • tölärsiňiz
 • töläsi
 • töläý
 • töläýin
 • töläň