töhmet at

Birine ýöňkelýän myjabat, günä, garalyk.

  • Be, ine saňa bir töhmet, men näwagt açary alypdyryn. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Şu bolýan gürrüňler, hakykatdan hem, töhmet haw! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

töhmet ýüklemek

Nähak ýerden garalyk ýapmak, töhmet atmak, töhmet ýapmak.