tär

Bir işi ýerine ýetirmek, amala aşyrmak üçin, usul, ýol, ugur.

  • Biz her tär etmeli welin, pagtadan köp hasyl aljak bolmaly. Ussat halyçylar haly dokamaklygyň tärini öz şägirtlerine giňden düşündirýärler. («Sowet Türkmenistany» gazeti)