tämizlenmek işlik

[tämi:zlenmek]

seret arassalanmak 1,2,3,4

  • Mahmalyň ýüzi tämizlenýär. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

  • Tämizlenen sary bugdaý, heniz döwülmedik harmanyň bir gapdalynda depe ýaly üýşürilen çäç bolup durdy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)