tämiz

[tämi:z]

seret arassa

 • Ertir üçiňiz-de okuwa geleniňizde gaty tämiz bolup geliň! (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 • Bulutsyz tämiz howa azajyk öwüsgin bardy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 • Tämiz bugdaýy penjeläp, eliniň içinde owkalady. Ol hem salykatly, tämiz adamdy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)


Duş gelýän formalary
 • tämizden
 • tämizdi
 • tämizdir
 • tämizi
 • tämizje
 • tämizlige
 • tämizligi
 • tämizligidir
 • tämizligime
 • tämizliginde
 • tämizligine
 • tämizligini
 • tämizligiň
 • tämizlik
 • tämizlikden