tämiz

[tämi:z]

seret arassa

  • Ertir üçiňiz-de okuwa geleniňizde gaty tämiz bolup geliň! (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Bulutsyz tämiz howa azajyk öwüsgin bardy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Tämiz bugdaýy penjeläp, eliniň içinde owkalady. Ol hem salykatly, tämiz adamdy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)