tälim

Görelde, terbiýe, ugur, sapak, tär.

 • Hatda täze gurlan kolhozlarda zähmet günlerini tabele göçürip hasaba almak işine hem mugallymlar tälim berýärdiler. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)


Duş gelýän formalary
 • tälimden
 • tälime
 • tälimi
 • tälimini
 • täliminiň
 • tälimiň
 • tälimlere
 • tälimleri
 • tälimlerinden
 • tälimlerini
 • tälimleriniň
 • tälimleriň
 • tälimsiz