täjihoraz 1

Botanika Güli horazyň kekejine meňzeş dik ösýän ösümlik.

  • Täjirhoraz ýaly gyzardy şapak. (A. Haýydow, Biziň günlerimiz)

täjihoraz 2

Medisina Köplenç çagalaryň bogazynda ak bardalar emele gelmek zerarly ýüze çykýan ýokanç kesel, hörezek.


Duş gelýän formalary
  • täjihoraza
  • täjihorazly
  • täjihorazyň