syrygyşmak işlik

[sy:rygyşmak]

  1. Ýuwaşlyk bilen aşaklygyna akyşyp gelmek, akyp ýygnanmak (suwuklyk hakda).

  2. Göçme manyda Bar gürrüň bir ýaňa jemlenmek, bir işi amala aşyrmaklyga güýç jemlenmek.