syrtartmak işlik

Gelşiksiz, açyk görkezmek, ýyrşartmak.

  • Näme, dişiňizi syrtardýarsyňyz! (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)

  • Ol ownuk dişlerni syrtardyp ýylgyrdy. (N. Jumaýew, Ak derek)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem syrtartmak - syrtardýar, syrtardar, syrtardypdyr.