syrt

  1. Biriniň ýa-da bir zadyň arka tarapy, yz tarapy.

    • Ter gawunlaryň käbiri dilim alnan ýaly ýarylyp, käbiriniň syrty jaýrylyp görünýär. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  2. Beýik ýer.

  3. Kömekçi söz rolunda.

    • Bu öýde stoluň syrtynda oturan podpolkownik bolman, bir kapitandy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)